top of page
SUMMA 2 - fotograaf Joris-Jan Bos - Korz

© Joris-Jan Bos

ARTISTIEKE VISIE

- in een notendop -

     Dans kan niet gezien worden als een geïsoleerde aangelegenheid, zoals naar mijn mening zelf-reflexieve kunstvormen hun eigen perspectief vernauwen.

Zoals elke relevante kunstuiting is zij het resultaat van vormen van leven en al hun uitingen.

Zij komt voort uit de onophoudelijke menselijke behoefte om een semantiek op te bouwen die de grenzen van de gewone en logische communicatie overschrijdt.

Het behoort niet helemaal tot onze tijd, en het mag ook geen exclusieve uitdrukking van het verleden zijn of een pretentieuze poging om de toekomst te definiëren.

   Haar kern is even tijdloos als alles waaruit de complexiteit van het menselijk bestaan is opgebouwd.

Het is niet gereduceerd tot zijn eigen codes, maar net zo expansief als ons eindeloze vermogen om onze realiteiten te herscheppen.

Het speelt zich af binnen de leegte die bestaat tussen het zichtbare en het onzichtbare en stelt daarom zijn eigen logica vast.

Het is een kunstvorm die de mens niet als een geïsoleerde entiteit moet zien, maar als deel van een groter geheel. 

      Deze grotere structuur - noem het universum, de natuur, of iets anders dat niet te definiëren is - vertegenwoordigt het mysterie dat de mensheid door een eindeloze zoektocht naar de waarheid heeft gevoerd.

En, zoals vele anderen, kies ik ervoor om deze zoektocht door middel van kunst te maken.

 

INTERVIEW / DOCUMENTAIRE - Nederlandse Nationale Televisie NTR / NPO

DE TOUCHSTONES

 

Nadenkend over wat de principes van mijn werk zouden zijn, heb ik tien toetsstenen genoemd waarop ik de essentie ervan baseer. 

Deze toetsstenen zijn persoonlijk en oprecht. 

Ze beweren en ze staan:

 

I - Voor een staat van waakzaamheid tegen zelfgenoegzaamheid

II - Voor helderheid tegenover abstractie

III - Voor eenvoud in het aangezicht van complexiteit

IV - Voor de aanvaarding van de vergankelijkheid der dingen

V - Voor het zoeken van communicatie door het onbekende

VI - Voor het bewustzijn van verwerpen en aannemen

VII - Voor een oordeelkundige praktijk

VIII - Voor het begrip dat het lichaam op zichzelf niets is, maar alles binnen het totaal

IX - Voor het zoeken van het tijdloze

X - Omwille van het naamloze

DE NIEUWE TOUCHSTONES

Een consistent werk is gemaakt van herzieningen. In 2016 heeft een scala aan ervaringen de drang gebracht om de hierboven genoemde toetsstenen opnieuw te bezien.

Ervaring, praktijk, zelfkritiek en een diepgaande artistieke zoektocht riepen op tot het ontstaan van versere inzichten. 

Die staan nu in de volgende statements:

 

I - De grootste artistieke samenhang is geen angst voor incoherentie.

II - Er is geen grotere specialist dan degene die zijn handen in de diepste klei begraaft.

III - Verantwoordelijkheid is een doordringende, nooit onderdrukkende houding.

IV - Het diepste sociaal-politieke engagement ontsnapt aan de gemeenschappelijke grond van het verwachte sociaal-politieke handelen.

V - Elke conclusie wordt voorgeprogrammeerd.

VI - Artistieke oordelen zijn bijproducten van het stompzinnige.

VII - Twijfel is een geschenk. Twijfel uitlokken is een zegen.

VIII - Nooit volgelingen hebben, maar metgezellen op de zoektocht.

IX - Prikkel de geest om de geest te bereiken.

X- Te zijner tijd, eenmaal rijp en vervuld, kan en moet een sterke visie zichzelf veranderen.

 

 

bottom of page